Informácie o kurze

Vzdelávací program je určený osobám so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce Operátora CNC strojov. Absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami a zručnosťami z obsluhy CNC strojov.

Mzda pre operátorov sa na Slovensku pohybuje na úrovni približne 800 EUR.

TEORETICKÁ PRÍPRAVA + STÁŽ VO FIRME

Strojárska technológia - sústruženie a frézovanie

- Teória sústruženia a frézovania
- Obrábacie stroje
- Druhy používaných nástrojov
- Upínanie nástrojov
- Upínanie polotovaru
- Základné spôsoby obrábania
- Kontrola rozmerov a kvality povrchu

Základy technického kreslenia

- Formáty výkresov
- Pravouhlé premietanie
- Kótovanie rozmerov na výkrese
- Tolerovanie rozmerov
- Používané značky na výkresoch
- Popis dielenského výkresu

Konštrukcia strojov

- Základné časti sústruhu
- Základné časti frézy

Princíp práce CNC strojov

- Teória súradnicových systémov
- Definovanie polohy bodu v súradnicovom systéme
- Použitie súradnicových systémov pri CNC strojoch
- Popis vzťažných bodov na CNC stroji
- Význam a využitie vzťažných bodov
- Význam a použitie nulových bodov a korekcií nástrojov
- Popis a význam použitia korekcií nástroja
- Popis a význam použitia nulových bodov
- Pohybová orientácia v priestore CNC strojov
- Pohyb nástroja v pracovnom priestore strojov

Stáž vo firme

Na teoretickú prípravu je priamo naviazaná stáž priamo vo výrobe, kde pracovníci nášho partnera vykonávajú svoju prácu a stážista, teda náš účastník kurzu, získava praktické skúsenosti priamo z výroby.
Počet dníCena
15 dní 1199 EUR
Cena pre záujemcov z Úradu práce:
765 EUR po schválení kurzu preplatí úrad, 434 EUR si doplatí účastníka sám.

Kalendár