Informácie o moduloch

Vzdelávací program je určený osobám so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce Operátora CNC strojov. Absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami a zručnosťami z obsluhy CNC strojov.

Mzda pre operátorov sa na Slovensku pohybuje na úrovni približne 800 EUR.

TEORETICKÁ PRÍPRAVA

- Teória sústruženia a frézovania
- Obrábacie stroje
- Druhy používaných nástrojov
- Upínanie nástrojov
- Upínanie polotovaru
- Základné spôsoby obrábania
- Kontrola rozmerov a kvality povrchu
- Formáty výkresov
- Pravouhlé premietanie
- Kótovanie rozmerov na výkrese
- Tolerovanie rozmerov
- Používané značky na výkresoch
- Popis dielenského výkresu
- Základné časti sústruhu
- Základné časti frézy
- Teória súradnicových systémov
- Definovanie polohy bodu v súradnicovom systéme
- Použitie súradnicových systémov pri CNC strojoch
- Popis vzťažných bodov na CNC stroji
- Význam a využitie vzťažných bodov
- Význam a použitie nulových bodov a korekcií nástrojov
- Popis a význam použitia korekcií nástroja
- Popis a význam použitia nulových bodov
- Pohybová orientácia v priestore CNC strojov
- Pohyb nástroja v pracovnom priestore strojov
Počet dníPočet hodín
10 dní 146 hodín

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA

stáž vo firme - prax pri stroji

Stáž vo firme

Na teoretickú prípravu je priamo naviazaná stáž priamo vo výrobe, kde pracovníci nášho partnera vykonávajú svoju prácu a stážista, teda náš účastník kurzu, získava praktické skúsenosti priamo z výroby.
Počet dníPočet hodín
11 dní 134 hodín

Prax pri stroji (pripravujeme)

Po absolvovaní teoretickej prípravy je dôležité nabrať aj praktické skúsenosti priamo pri stroji. Tento posledný modul ešte pripravujeme. O podrobnostiach budeme informovať o možnostiach tohto kurzu.
Počet dníPočet hodín
5 dní 40 hodín

Ceny

prejednotlivcov1

PRE JEDNOTLIVCOV

Podmienky modulov pre účastníkov, ktorý sa chcú na kurz prihlásiť samostatne.
 

AKCIOVÝ KURZ

V prípade objednania Teoretická príprava + Praktická príprava získate zľavu -199 EUR na tieto moduly.

-199

Teoretická + praktická príprava

899

Teoretická príprava

499

Praktická príprava - stáž vo firme

preuradprace1

PRE ZÁUJEMCOV Z ÚRADU PRÁCE

Nastavenie modulov pre záujemcov, ktorý sa chcú na kurz prihlásiť cez projekt REPAS na Úrade práce
 

Cez Úrad práce, absolvujete všetky moduly a to: Teoretickú prípravu a Praktickú prípravu - stáž vo firme

Celý kurz vám preplatí Úrad práce. Ak by bol problém s preplatením, sumu vieme rozdeliť - časť preplatí Úrad, časť zaplatíte vy. Viac informácii po odoslaní prihlášky.

0

Operátor CNC strojov

prefirmy1

PRE FIRMY

Moduly pre firmy školíme najmä u nás. Máme možnosť organizácie kurzov aj priamo vo vašej firme.
 

Ceny za moduly sú v prípade školenia v našich priestoroch rovnaké ako pre moduly pre jednotlivcov. Zväčša v tomto kurze z firiem absolvujú Teoretickú prípravu u nás. Na základe zmluvy s našou spoločnosťou môžu Praktickú prípravu - stáž vo firme absolvovať u vás vo firme po dohľadom vášho pracovníka.

V prípade záujmu o školenie viac ako 8 ľudí sme ochotný naceniť školenie aj v priestoroch vašej firmy.

Všetky ceny pre firmy sú uvedené bez DPH.

Kalendár

Operátor CNC strojov