Informácie o moduloch

Vzdelávací program je určený osobám so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon práce Operátora CNC strojov. Absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami a zručnosťami z obsluhy CNC strojov.

Mzda pre operátorov sa na Slovensku pohybuje na úrovni približne 800 EUR.

TEORETICKÁ PRÍPRAVA

- Teória sústruženia a frézovania
- Obrábacie stroje
- Druhy používaných nástrojov
- Upínanie nástrojov
- Upínanie polotovaru
- Základné spôsoby obrábania
- Kontrola rozmerov a kvality povrchu
- Formáty výkresov
- Pravouhlé premietanie
- Kótovanie rozmerov na výkrese
- Tolerovanie rozmerov
- Používané značky na výkresoch
- Popis dielenského výkresu
- Základné časti sústruhu
- Základné časti frézy
- Teória súradnicových systémov
- Definovanie polohy bodu v súradnicovom systéme
- Použitie súradnicových systémov pri CNC strojoch
- Popis vzťažných bodov na CNC stroji
- Význam a využitie vzťažných bodov
- Význam a použitie nulových bodov a korekcií nástrojov
- Popis a význam použitia korekcií nástroja
- Popis a význam použitia nulových bodov
- Pohybová orientácia v priestore CNC strojov
- Pohyb nástroja v pracovnom priestore strojov
Počet dníCena
10 dní 899 EUR

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA

stáž vo firme

Stáž vo firme

Na teoretickú prípravu je priamo naviazaná stáž priamo vo výrobe, kde pracovníci nášho partnera vykonávajú svoju prácu a stážista, teda náš účastník kurzu, získava praktické skúsenosti priamo z výroby.
Počet dníCena
13 dní 499 EUR

Akciové ceny

prejednotlivcov1

PRE JEDNOTLIVCOV A FIRMY

ZĽAVA -199 EUR

V prípade objednania Teoretická príprava + Praktická príprava získate zľavu -199 EUR na tieto moduly.

preuradprace1

PRE ZÁUJEMCOV Z ÚRADU PRÁCE

PREPLATENIE

V prípade schválenia kurzu Úradom práce získavate celý kurz preplatený touto inštitúciou.

Kalendár

Operátor CNC strojov