Informácie o moduloch


ZÁKLADNÝ MODUL

zameranie na ISO programovanie pomocou G-kódu
Základný modul programovania v ISO kóde je nastavený tak, aby ste sa mohli uplatniť ako operátor CNC stroja. Všeobecne ISO kód stroju hovorí, akú akciu má vykonať napr. posuv, výmena nástroja, vŕtanie, rezanie... Pre pochopenie ako celá problematika programovania CNC strojov funguje je tento modul základom, ktorý každý operátor, budúci programátor musí vedieť.

Mzda pre operátorov sa na Slovensku pohybuje na úrovni približne 800 EUR.
Stručná osnova modulu:
- Strojárska technológia- sústruženie, frézovanie, vŕtanie
- Teória súradnicových systémov
- Vzťažné body na CNC strojoch
- Význam a použitie tzv. nulových bodov a korekcií nástrojov
- Orientácia v priestore CNC sústruhu a frézky
- Základné prípravné funkcie
- Základné pomocné funkcie
- Vytvorenie CNC programov pre CNC sústruh
- Vytvorenie CNC programov pre CNC 3-osú frézku
Absolvent základného modulu pozná základy trieskového obrábania, upínania obrobkov a nástrojov. Pozná ISO programovanie, vie zostaviť CNC program. Ovláda princíp obsluhy CNC stroja, jeho zoradenia od upnutia materiálu až po použitie nástrojov. Vie vytvárať programy pre obrábanie v ISO kóde, vykonávať zmeny v CNC programoch v ISO kóde.

Uplatní sa ako obsluha a operátor na cnc strojoch, kde bude rozumieť základným princípom obsluhy cnc stroja, jeho zoradenia od upnutia materiálu až po použitie nástrojov. Bude vedieť napísať jednoduché programy pre obrábanie v ISO kóde, bude vedieť vykonať zmeny v cnc programoch v ISO kóde.

Ak chcete pracovať ako: operátor
Počet dníPočet hodínCena
4 dni 40 hodín 599 EUR

NADSTAVBOVÉ MODULY

programovanie v riadiacom systéme HEIDENHAIN, SINUMERIK, FANUC
Nadstavbové moduly programovania v v riadiacom systéme sú nastavené tak, aby ste sa mohli uplatniť ako operátor/programátor CNC stroja. Moduly prebiehajú na počítačovom simulátore konkrétneho riadiaceho systému, s ktorým sa stretnete priamo v praxi pri stroji. To znamená, že z modulov máte rovnaký osoh, ako keby ste sa sa vzdelávali priamo na CNC stroji.

Mzda pre programátorov sa na Slovensku pohybuje na úrovni približne 1100 EUR.

K základnému modulu odporúčame nadstavbový modul na konkrétny riadiaci systém:

  • Sinumerik Siemens 810/840/SHOPTURN
  • Heidenhain TNC 430/530
  • Fanuc iO Manual Guide
  • *cena za jeden modul / jeden riadiaci systém podľa výberu
Absolvent nadstavbového modulu má znalosti z oblasti strojárskej technológie, naučí sa základným princípom obrábania, upínania obrobku a nástrojov. Naučí sa princípom ISO programovania, zostavenia cnc programu a možnosti overenia programu pomocou grafického simulačného softvéru.

Uplatní sa ako operátor, operátor-programátor, programátor- technológ. Bude ovládať konkrétny typ riadiaceho systému, využitie jednotlivých cyklov v RS, programovanie kontúry obrobku a vytvárať cnc programy pre obrábanie.

Ak chcete pracovať ako: programátor, operátor
Počet dníPočet hodínCena
4 dni 40 hodín 599 EUR

Akciové ceny

prejednotlivcov1

PRE JEDNOTLIVCOV A FIRMY

ZĽAVA -199 EUR

V prípade objednania Základný modul + Nadstavbový modul získate zľavu -199 EUR na tieto moduly.

preuradprace1

PRE ZÁUJEMCOV Z ÚRADU PRÁCE

PRÍSPEVOK

Pri objednaní dvoch modulov ISO programovanie + ľuobovoľný nadstavbový modul po schválení Úradom práce získate príspevok
432 EUR, ktorý po schválení kurzu preplatí úrad, 567 EUR si doplatí účastníka sám.

Kalendár

 

Jednotlivé moduly