Kurzy CNC pre záujemcov z Úradu práce

 
Pre všetkých záujemcov evidovaných na Úrade práce ( UPSVR / UPSVaR ) ponúkame naše kurzy špeciálne prichystané pre ľudí, ktorý by sa chceli rekvalifikovať a so strojárskou oblasťou majú žiadne alebo veľmi minimálne skúsenosti. Tieto kurzy vám vie v plnej miere preplatiť Úrad práce cez projekt RE-PAS / REPAS. Kontaktuje nás pre viac informácií.
 
0903 653 683
info@cnckurzy.sk
 

OPERÁTOR CNC STROJOV

zameraný na praktickú obsluhu stroja, teória sa v kurze dopĺňa s praktickými znalosťami vo firmách

Súčasťou celého kurzu sú naše moduly: Základy strojového obrábania, SÚSTRUŽENIE, FRÉZOVANIE a PRAX VO FIRME.

zameraný na základy a úvod do celého kurzu

Absolvent modulu pozná základy trieskového obrábania, upínania obrobkov a nástrojov. Ovláda princíp obsluhy CNC stroja, jeho zoradenia od upnutia materiálu až po použitie nástrojov. Ovláda BOZP a organizáciu pracoviska.

zameranie na sústruženia v teórii a praxi

Modul sústruženie nadväzuje na modul základov strojového obrábania. Náplňou modulu sa ide viac do hĺbky najmä z teoretickej stránky, aby ste si získanú teóriu mohli overiť neskôr na praxi vo firme.

zameranie na frézovanie v teórii a praxi

Veľmi podobne, tak ako modul sústruženia nadväzuje na modul základov strojového obrábania je to takisto aj s modulom frézovania. Náplňou modulu sa ide viac do hĺbky najmä z teoretickej stránky, aby ste si získanú teóriu mohli overiť neskôr na praxi vo firme.

praktická stáž vo firme

Časť kurzu ako účastník strávite priamo na praxi vo firme. Takáto kombinácia je vytvorená na lepšie skĺbenie už naučených teoretických vedomostí z predošlých moduloch.


PROGRAMOVANIE CNC STROJOV

zameranie na ISO programovanie pomocou G-kódu a všetky riadiace systémy HEIDENHAIN, SINUMERIK, FANUC. Je nutné zúčastniť sa všetkých kurzov, v rámci účasti cez Úrad práce.
Súčasťou kurzu sú naše kurzy: Základný kurz, Nadstavbový kurz HEIDENHAIN, SINUMERIK, FANUC.

zameranie na ISO programovanie pomocou G-kódu

Základný kurz programovania v ISO kóde je nastavený tak, aby ste sa mohli uplatniť ako operátor CNC stroja. Všeobecne ISO kód stroju hovorí, akú akciu má vykonať... Je základom pre úspešne zvládnutie ďalších modulov.

zameranie na programovanie v r.s. HEIDENHAIN

zameranie na programovanie v r.s. SINUMERIK

zameranie na programovanie v r.s.FANUC