Informácie o kurzoch

2

ucelené CNC kurzy


6

rôznych modulov


132

ukončených modulov


890

absolventov a študentovOPERÁTOR CNC STROJOV

zameraný na praktickú obsluhu stroja, teória sa v kurze dopĺňa s praktickými znalosťami vo firmách

Strojárska technológia - sústruženie a frézovanie

- Teória sústruženia a frézovania
- Obrábacie stroje
- Druhy používaných nástrojov
- Upínanie nástrojov
- Upínanie polotovaru
- Základné spôsoby obrábania
- Kontrola rozmerov a kvality povrchu

Základy technického kreslenia

- Formáty výkresov
- Pravouhlé premietanie
- Kótovanie rozmerov na výkrese
- Tolerovanie rozmerov
- Používané značky na výkresoch
- Popis dielenského výkresu

Konštrukcia strojov

- Základné časti sústruhu
- Základné časti frézy

Princíp práce CNC strojov

- Teória súradnicových systémov
- Definovanie polohy bodu v súradnicovom systéme
- Použitie súradnicových systémov pri CNC strojoch
- Popis vzťažných bodov na CNC stroji
- Význam a využitie vzťažných bodov
- Význam a použitie nulových bodov a korekcií nástrojov
- Popis a význam použitia korekcií nástroja
- Popis a význam použitia nulových bodov
- Pohybová orientácia v priestore CNC strojov
- Pohyb nástroja v pracovnom priestore strojov
.

Stáž vo firme

Na teoretickú prípravu je priamo naviazaná stáž priamo vo výrobe, kde pracovníci nášho partnera vykonávajú svoju prácu a stážista, teda náš účastník kurzu, získava praktické skúsenosti priamo z výroby.
Počet dníCena
15 dní 1199 EUR
Cena pre záujemcov z Úradu práce:
765 EUR po schválení kurzu preplatí úrad, 434 EUR si doplatí účastníka sám.
PROGRAMOVANIE CNC STROJOV

zameranie na ISO programovanie pomocou G-kódu a všetky riadiace systémy HEIDENHAIN, SINUMERIK, FANUC.

Základný kurz ISO programovania


zameranie na ISO programovanie pomocou G-kódu

Základný kurz programovania v ISO kóde je nastavený tak, aby ste sa mohli uplatniť ako operátor CNC stroja. Všeobecne ISO kód stroju hovorí, akú akciu má vykonať... Je základom pre úspešne zvládnutie ďalších modulov.

zameranie na programovanie v r.s. SINUMERIK


Nadstavbové moduly programovania v v riadiacom systéme sú nastavené tak, aby ste sa mohli uplatniť ako operátor/programátor CNC stroja. Moduly prebiehajú na počítačovom simulátore konkrétneho riadiaceho systému, s ktorým sa stretnete priamo v praxi pri stroji. To znamená, že z modulov máte rovnaký osoh, ako keby ste sa sa vzdelávali priamo na CNC stroji.

zameranie na programovanie v r.s. FANUC


Nadstavbové moduly programovania v v riadiacom systéme sú nastavené tak, aby ste sa mohli uplatniť ako operátor/programátor CNC stroja. Moduly prebiehajú na počítačovom simulátore konkrétneho riadiaceho systému, s ktorým sa stretnete priamo v praxi pri stroji. To znamená, že z modulov máte rovnaký osoh, ako keby ste sa sa vzdelávali priamo na CNC stroji.

zameranie na programovanie v r.s. HEIDENHAIN


Nadstavbové moduly programovania v v riadiacom systéme sú nastavené tak, aby ste sa mohli uplatniť ako operátor/programátor CNC stroja. Moduly prebiehajú na počítačovom simulátore konkrétneho riadiaceho systému, s ktorým sa stretnete priamo v praxi pri stroji. To znamená, že z modulov máte rovnaký osoh, ako keby ste sa sa vzdelávali priamo na CNC stroji.

Počet dníCena
8 dní 999 EUR
Cena pre záujemcov z Úradu práce:
Pri objednaní dvoch modulov ISO programovanie + ľuboovoľný nadstavbový modul po schválení Úradom práce získate príspevok 432 EUR, ktorý po schválení kurzu preplatí úrad, 567 EUR si doplatí účastníka sám.