Informácie o kurzoch

2

ucelené CNC kurzy


6

rôznych modulov


132

ukončených modulov


890

absolventov a študentovOPERÁTOR CNC STROJOV

zameraný na praktickú obsluhu stroja, teória sa v kurze dopĺňa s praktickými znalosťami vo firmách

Strojárska technológia - sústruženie a frézovanie

- Teória sústruženia a frézovania
- Obrábacie stroje
- Druhy používaných nástrojov
- Upínanie nástrojov
- Upínanie polotovaru
- Základné spôsoby obrábania
- Kontrola rozmerov a kvality povrchu

Základy technického kreslenia

- Formáty výkresov
- Pravouhlé premietanie
- Kótovanie rozmerov na výkrese
- Tolerovanie rozmerov
- Používané značky na výkresoch
- Popis dielenského výkresu

Konštrukcia strojov

- Základné časti sústruhu
- Základné časti frézy

Princíp práce CNC strojov

- Teória súradnicových systémov
- Definovanie polohy bodu v súradnicovom systéme
- Použitie súradnicových systémov pri CNC strojoch
- Popis vzťažných bodov na CNC stroji
- Význam a využitie vzťažných bodov
- Význam a použitie nulových bodov a korekcií nástrojov
- Popis a význam použitia korekcií nástroja
- Popis a význam použitia nulových bodov
- Pohybová orientácia v priestore CNC strojov
- Pohyb nástroja v pracovnom priestore strojov
.

Stáž vo firme

Na teoretickú prípravu je priamo naviazaná stáž priamo vo výrobe, kde pracovníci nášho partnera vykonávajú svoju prácu a stážista, teda náš účastník kurzu, získava praktické skúsenosti priamo z výroby.
Počet dníCena
15 dní 1199 EUR
Cena pre záujemcov z Úradu práce:
799 EUR po schválení kurzu preplatí úrad, 400 EUR si doplatí účastníka sám.
PROGRAMOVANIE CNC STROJOV

zameranie na ISO programovanie pomocou G-kódu a všetky riadiace systémy HEIDENHAIN, SINUMERIK, FANUC.

Absolvent základného modulu sa naučí podľa výrobného výkresu zadefinovať jednotlivé dráhy nástrojov. Tieto bude vedieť previesť do jednotlivých príkazov G kódu. Naučí sa definícií technologických informácií v programe pomocou ISO programovania. Naučí sa spôsobu predchádzania kolízie nástroja s materiálom. Pochopí čo sú to nástrojové korekcie a nulové body. Naučí sa postup vytvárania CNC programu v ISO kóde. Bude vedieť vykonať zmeny v programe a vytvárať nové programy v ISO kóde. Bude vedieť nájsť a opraviť chyby pri programovaní a preveriť obrábanie simuláciou programu.

Absolvent nadstavbového modulu sa naučí programovať v jednotlivých riadiacich systémoch. Naučí sa použiť ovládacie prvky pre ovládanie CNC stroja v konkrétnom riadiacom systéme. Bude vedieť využívať základné režimy stroja. Naučí sa postup pri odlaďovaní programov. Naučí sa zapisovať korekcie nástroja a nulové body. Naučí sa vytvárať nové súbory a ich editáciu. Bude vedieť využiť jednotlivé obrábacie cykly pri programovaní. Naučí sa programovať kontúry pre obrábanie. Bude vedieť nájsť a opraviť chyby pri programovaní a preveriť obrábanie simuláciou programu.

Počet dníCena
4-24 dní 599-1999 EUR
Cena pre záujemcov z Úradu práce:
Napríklad pri objednaní dvoch modulov ISO programovanie (4 dni) + ľuboovoľný nadstavbový modul (4 dni) po schválení Úradom práce získate príspevok 454,08 EUR, ktorý po schválení kurzu preplatí úrad, 544,92 EUR si doplatí účastníka sám.