CAM programovanie


CAM PROGRAMOVANIE I.

zameranie na vytvorenie NC programu pomocou 3D softvéru
Kurz CAM programovanie pomocou 3D softvéru je zameraný na vytvorenie NC programu pre sústruženie a  frézovanie tak, aby absolvent vedel importovať 3D model súčiastky vytvorenej v akomkoľvek 3D programe vo formáte STEP, STL prípadne inom type. Cez vytvorenie polotovaru a definovanie nulových bodov, vytvorenie pomocných prvkov programátor vytvorí jednotlivé technologické operácie potrebné pre generovanie NC programu pre obrábanie.
Stručná osnova modulu:
- Import súboru do prostredia 3D softvéru (nastavenie a úprava modelu)
- Nastavenie polotovaru a nulových bodov
- Vytvorenie technológie pre sústruženie (zarovnanie čela, hrubovanie tvaru, dokončenie tvaru)
- Vytvorenie operácie zapichovania, upichovania, rezanie závitov
- Vytvorenie operácie vŕtanie otvorov, závitovanie a vystružovanie
- Vytvorenie technológie 2D frézovania (frézovanie čelnej plochy, frézovanie pomocou rôznych typov stratégií)
- Vytvorenie technológie pre frézovanie vonkajších tvarov
- Vytvorenie technológie pre frézovanie vnútorných tvarov
- Vytvorenie technológie 3D frézovania pri použití rôznych stratégií a metód (hrubovanie tvarových plôch, dokončovanie tvarových plôch)
- Kontrola vytvorenej technológie pomocou vytvoreného 3D modelu súčiastky
- Generovanie NC programov pomocou rôznych postprocesorov
Absolvent kurzu CAM programovanie sa naučí pomocou 3D softvéru postupnosti vytvárania NC programu. Bude vedieť vytvoriť technologické operácie, použiť vhodné nástroje pre obrábanie jednoduchých aj zložitých tvarov na sústruhu a frézke, ktoré je možné použiť na rôznych typoch riadiacich systémov. Bude vedieť overiť jednotlivé dráhy nástrojov a zvoliť optimálne rezné podmienky pre obrábanie. Naučí sa overiť vytvorené technologické operácie a porovnať ich s  3D objemovým telesom obrábanej súčiastky.

Programovanie je realizované pomocou 3D softvéru ZW3D

Uplatní sa ako technológ programátor v  technickej kancelárii pri projektovaní a návrhu spôsobu obrábania pre vytváranie cenových kalkulácií. Ako technológ programátor pre vytváranie programov pre obrábanie jednoduchých aj zložitých tvarov súčiastok.

Uplatní sa ako: technológ, programátor
Počet dníCena
4 dni 899 EUR 1199 EUR

Kalendár

 
CAM programovanie

Jednotlivé moduly