CAM programovanie


CAM PROGRAMOVANIE I.

zameranie na vytvorenie NC programu pomocou 3D softvéru

Absolvent modulu ovláda CAD/CAM softvér ZW3D, zvláda vytvoriť 3D modely súčiastok v prostredí 3D softvéru a vie pripraviť 3D model súčiastky pre použitie programovania obrábania pomocou CAMu. Zvláda vytvorenie jednotlivých technologických operácii pre CNC sústruh a CNC 3-osú frézku. Ovláda nastavenie parametrov postprocesorov pre vygenerovanie CNC programov pre rôzne stroje.

Stručná osnova modulu:

- Tvar
- Plošné modelovanie
- Drátový model
- Plechové diely
- Zvarované diely
- Výmenné formáty
- Vytvorenie noveho súboru - diel, skica, výkres, CAM plán
-Modelovanie rotačných súčiastok
- Vytvorenie skice
- Modelovanie pomocou rotácie skice
- Pridávanie a odoberanie materiálu do základného modelu 3D súčiastky
- Vytvorenie prvkov diery, závitové diera
- Vytvorenie prvkov drážka
- Vytvorenie zaoblenia, skosenia
-Modelovanie rovinných súčiastok
- Vytvorenie skice
- Modelovanie pomocou ťahania skice do priestoru
- Pridávanie a odoberanie materiálu zo základného modelu
- Vytvorenie prvkov diery, závitovej diery
- Vytvorenie drážky
- Vytvorenie zaoblenia, skosenia
- Vytvorenie technologickej operácie pre čelné sústruženie
- Vytvorenie technologickej operácie pre pozdĺžne hrubovanie- Vytvorenie technologickej operácie pre pozdĺžne dokončovanie
- Vytvorenie technologickej operácie zapichovanie
- Vytvorenie technologickej operácie rezanie závitov
- Vytvorenie technologickej operácie upichovanie
2D frézovanie
- Vytvorenie technologickej operácie pre čelné frézovanie -použitie rôznych stratégií obrábania špirála, cikcak, box, opakovanie obrysu
- Vytvorenie technologickej operácie pre frézovanie obvodu súčiastky -použitie stratégií profil, rampa
- Vytvorenie technologickej operácie pre vŕtanie otvorov - predvŕtanie, vŕtanie, vŕtanie s výplachom, vŕtanie s lámaním triesky, vyhrubovanie, vystružovanie,zahlbovanie, závit
- Vytvorenie technologickej operácie pre skosenie
- Vytvorenie technologickej operácie pre zaoblenie rohu
- Zadanie parametrov nového stroja
- Voľba vhodného postprocesora
- Generovanie CNC programu
- Uloženie a kontrola CNC programu

Programovanie je realizované pomocou 3D softvéru ZW3D Uplatní sa ako technológ programátor v  technickej kancelárii pri projektovaní a návrhu spôsobu obrábania pre vytváranie cenových kalkulácií. Ako technológ programátor pre vytváranie programov pre obrábanie jednoduchých aj zložitých tvarov súčiastok.

Uplatní sa ako: technológ, programátor

Počet dníCena
4 dni 899 EUR 1199 EUR

CAM PROGRAMOVANIE II.

zameranie na vytvorenie NC programu pomocou 3D softvéru

Absolvent modulu ovláda CAD/CAM softvér ZW3D, zvláda vytvoriť 3D modely súčiastok v prostredí 3D softvéru avie pripraviť 3D model súčiastky pre použitie programovania obrábania pomocou CAMu. Zvláda vytvoreniejednotlivých technologických operácii pre CNC 3, 4 a 5 osé obrábanie. Ovláda nastavenie parametrov postprocesorovpre vygenerovanie CNC programov pre rôzne stroje.

Stručná osnova modulu:

-vytvorenie súboru formátu STL
-vytvorenie súboru formátu STEP
-úprava a doplnenie 3D modelov pre potreby vytvorenia technológie obrábania
- plynulé hrubovanie
- koncentrické hrubovanie
- cik-cak hrubovanie
- odvŕtavanie
- volumill 3x
- koncentrické dokončovanie
- úhlové limitované dokončovanie
- dokončovanie rohu
- tužkové obrábanie
- plynulé dokončovanie
- gravírovanie- vysokoráchlostné dokončovanie
- simulácia obrávania a verifikácia tolerancií obrobku
- 5x rovinný rez
- 5x riadiaca krivky
- 5x plynulý rez
- 5x bočný rez
- 5x bočný rez podľa riadiacej iso krivky
- Zadanie parametrov nového stroja
- Voľba vhodného postprocesora
- Generovanie CNC programu
- Uloženie a kontrola CNC programu

Programovanie je realizované pomocou 3D softvéru ZW3D Uplatní sa ako technológ programátor v  technickej kancelárii pri projektovaní a návrhu spôsobu obrábania pre vytváranie cenových kalkulácií. Ako technológ programátor pre vytváranie programov pre obrábanie jednoduchých aj zložitých tvarov súčiastok.

Uplatní sa ako: technológ, programátor

Počet dníCena
4 dni 899 EUR 1199 EUR

Akciové ceny

Samoplatci

2x modul Programovania

zľava -199€

Pri objednaní dvoch modulov programovania dostanete zľavu -199€ z ceny kurzu.

4x modul Programovania

zľava -647€

Pri objednaní štyroch modulov programovania dostanete zľavu -647€ z ceny kurzu.

Operátor + 2x modul Programovania

zľava -299€

Pri objednaní kurzu Operátor CNC strojov + 2 moduly programovania dostanete zľavu -299€ z ceny kurzu.

Operátor + 4x modul Programovania

zľava -1045€

Pri objednaní kurzu Operátor CNC strojov a štyri moduly programovania dostanete zľavu -1045€ z ceny kurzu.

 

Úrad práce Zručnosti pre trh práce

 

Kalendár

 

Jednotlivé moduly