fbpx

Programovanie CNC strojov


ZÁKLADNÝ MODUL

zameranie na ISO programovanie pomocou G-kódu
Základný modul programovania v ISO kóde je nastavený tak, aby ste sa mohli uplatniť ako operátor CNC stroja. Všeobecne ISO kód stroju hovorí, akú akciu má vykonať napr. posuv, výmena nástroja, vŕtanie, rezanie... Pre pochopenie ako celá problematika programovania CNC strojov funguje je tento modul základom, ktorý každý operátor, budúci programátor musí vedieť.
Stručná osnova modulu:
- Strojárska technológia- sústruženie, frézovanie, vŕtanie
- Teória súradnicových systémov
- Vzťažné body na CNC strojoch
- Význam a použitie tzv. nulových bodov a korekcií nástrojov
- Orientácia v priestore CNC sústruhu a frézky
- Základné prípravné funkcie
- Základné pomocné funkcie
- Vytvorenie CNC programov pre CNC sústruh
- Vytvorenie CNC programov pre CNC 3-osú frézku
Absolvent základného modulu sa naučí podľa výrobného výkresu zadefinovať jednotlivé dráhy nástrojov. Tieto bude vedieť previesť do jednotlivých príkazov G kódu. Naučí sa definícií technologických informácií v programe pomocou ISO programovania. Naučí sa spôsobu predchádzania kolízie nástroja s materiálom. Pochopí čo sú to nástrojové korekcie a nulové body. Naučí sa postup vytvárania CNC programu v ISO kóde. Bude vedieť vykonať zmeny v programe a vytvárať nové programy v ISO kóde. Bude vedieť nájsť a opraviť chyby pri programovaní a preveriť obrábanie simuláciou programu.

Uplatní sa ako obsluha a operátor na cnc strojoch, kde bude rozumieť základným princípom obsluhy cnc stroja, jeho zoradenia od upnutia materiálu až po použitie nástrojov. Bude vedieť napísať jednoduché programy pre obrábanie v ISO kóde, bude vedieť vykonať zmeny v cnc programoch v ISO kóde.

Uplatní sa ako: operátor, programátor
Počet dníCena
4 dni 699 EUR 799 EUR

NADSTAVBOVÉ MODULY

programovanie v riadiacom systéme HEIDENHAIN, SINUMERIK, FANUC
Nadstavbové moduly programovania CNC strojov prebiehajú na počítačovom simulátore konkrétneho riadiaceho systému, s ktorým sa stretnete priamo v praxi pri stroji. To znamená, že z modulov máte rovnaký osoh, ako keby ste sa sa vzdelávali priamo na CNC stroji. Moduly nadväzujú na základný modul ISO programovania. Skúsení programátori môžu využiť aj možnosť absolvovať iba nadstavbový modul.

K základnému modulu odporúčame nadstavbový modul na konkrétny riadiaci systém:

  • Sinumerik Siemens 810/840/SHOPTURN
  • Heidenhain TNC 430/530
  • Fanuc iO Manual Guide
  • *cena za jeden modul / jeden riadiaci systém podľa výberu
Absolvent nadstavbového modulu sa naučí programovať v jednotlivých riadiacich systémoch. Naučí sa použiť ovládacie prvky pre ovládanie CNC stroja v konkrétnom riadiacom systéme. Bude vedieť využívať základné režimy stroja. Naučí sa postup pri odlaďovaní programov. Naučí sa zapisovať korekcie nástroja a nulové body. Naučí sa vytvárať nové súbory a ich editáciu. Bude vedieť využiť jednotlivé obrábacie cykly pri programovaní. Naučí sa programovať kontúry pre obrábanie. Bude vedieť nájsť a opraviť chyby pri programovaní a preveriť obrábanie simuláciou programu.

Uplatní sa ako operátor, operátor-programátor, programátor- technológ. Bude ovládať konkrétny typ riadiaceho systému, využitie jednotlivých cyklov v RS, programovanie kontúry obrobku a vytvárať cnc programy pre obrábanie.

Uplatní sa ako: programátor, operátor
Počet dníCena
4 dni 699 EUR 799 EUR

Akciové ceny

prejednotlivcov1

PRE JEDNOTLIVCOV A FIRMY

ZĽAVA AŽ -199 EUR

V prípade objednania
1x Základný modul + 1x Nadstavbový modul
získate zľavu -199 EUR na tieto moduly.

preuradprace1

PRE ZÁUJEMCOV Z ÚRADU PRÁCE

OPÄTOVNE PREPLATÍ

V prípade schválenia žiadosti vám celý kurz
Programovania CNC strojov so všetkymi modulmi preplatí Úrad práce.
Bez žiadnych doplatkov.

Termíny

 
Programovanie CNC strojov

Jednotlivé moduly