fbpx

Úrad práce RE-PAS


OPERÁTOR CNC STROJOV

zameraný na praktickú obsluhu stroja, teória sa v kurze dopĺňa s praktickými znalosťami vo firmách

Počet dníCena
15 dní 0 EUR 1199 EUR

Strojárska technológia - sústruženie a frézovanie

- Teória sústruženia a frézovania
- Obrábacie stroje
- Druhy používaných nástrojov
- Upínanie nástrojov
- Upínanie polotovaru
- Základné spôsoby obrábania
- Kontrola rozmerov a kvality povrchu

Základy technického kreslenia

- Formáty výkresov
- Pravouhlé premietanie
- Kótovanie rozmerov na výkrese
- Tolerovanie rozmerov
- Používané značky na výkresoch
- Popis dielenského výkresu

Konštrukcia strojov

- Základné časti sústruhu
- Základné časti frézy

Princíp práce CNC strojov

- Teória súradnicových systémov
- Definovanie polohy bodu v súradnicovom systéme
- Použitie súradnicových systémov pri CNC strojoch
- Popis vzťažných bodov na CNC stroji
- Význam a využitie vzťažných bodov
- Význam a použitie nulových bodov a korekcií nástrojov
- Popis a význam použitia korekcií nástroja
- Popis a význam použitia nulových bodov
- Pohybová orientácia v priestore CNC strojov
- Pohyb nástroja v pracovnom priestore strojov
.

Stáž vo firme

Na teoretickú prípravu je priamo naviazaná stáž priamo vo výrobe, kde pracovníci nášho partnera vykonávajú svoju prácu a stážista, teda náš účastník kurzu, získava praktické skúsenosti priamo z výroby.
 

PROGRAMOVANIE CNC STROJOV

zameranie na ISO programovanie pomocou G-kódu a programovanie v riadiacich systémoch SINUMERIK, FANUC, HEIDENHAIN
Počet dníCena
16 dní 0 EUR 2798 EUR

Základný modul ISO programovania

Absolvent základného modulu sa naučí podľa výrobného výkresu zadefinovať jednotlivé dráhy nástrojov. Tieto bude vedieť previesť do jednotlivých príkazov G kódu. Naučí sa definícií technologických informácií v programe pomocou ISO programovania. Naučí sa spôsobu predchádzania kolízie nástroja s materiálom. Pochopí čo sú to nástrojové korekcie a nulové body. Naučí sa postup vytvárania CNC programu v ISO kóde. Bude vedieť vykonať zmeny v programe a vytvárať nové programy v ISO kóde. Bude vedieť nájsť a opraviť chyby pri programovaní a preveriť obrábanie simuláciou programu.

Nadstavbové moduly v riadiacom systéme SINUMERIK, FANUC, HEIDENHAIN

Absolvent nadstavbového modulu sa naučí programovať v jednotlivých riadiacich systémoch. Naučí sa použiť ovládacie prvky pre ovládanie CNC stroja v konkrétnom riadiacom systéme. Bude vedieť využívať základné režimy stroja. Naučí sa postup pri odlaďovaní programov. Naučí sa zapisovať korekcie nástroja a nulové body. Naučí sa vytvárať nové súbory a ich editáciu. Bude vedieť využiť jednotlivé obrábacie cykly pri programovaní. Naučí sa programovať kontúry pre obrábanie. Bude vedieť nájsť a opraviť chyby pri programovaní a preveriť obrábanie simuláciou programu.

 
 

Postup vybavenia

1

Vyberte si termín kurzu a vyplňte prihlášku na vybraný kurz

2

Počkajte, kým vám zavoláme a pošleme prihlášku poštou

3

Vyplnené tlačivá zaneste na úrad a počkajte na schválenie kurzu

4

Po schválení sa môžete zúčastniť kurzu a úrad vám ho preplatí